St. Annenkirche Annaberg-Buchholz
DE
EN_GB
CS

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rozsah platnosti

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele této webové stránky v souladu se zákonem o církvích o ochraně osobních údajů Evangelické církve v Německu (Evangelische Kirche in Deutschland; EKD-Datenschutzgesetz-DSG-EKD) a v souladu se zákonem o telekomunikacích o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů Evangelicko-luteránskou církevní obcí Annaberg-Buchholz.

Ev.-lut. církevní obec Annaberg-Buchholz bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a s Vašimi osobními údaji nakládá důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy.

Mějte na paměti, že při přenosu dat po internetu mohou vždy hrozit bezpečnostní mezery. Nelze zajistit ochranu před přístupem cizích osob v plném rozsahu.

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů

pan Martin Dressel
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – Regionalkirchenamt Chemnitz
Agricolastraße 33 in 09112 Chemnitz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Ev.-lut. zemské saské církve naleznete zde:
https://www.evlks.de/datenschutz/

 

Údaje o přístupu

Ev.-lut. církevní obec Annaberg-Buchholz shromažďuje údaje o přístupu na tuto stránku a ukládá je jako „server log files“ (protokolové soubory serveru).

Takto se zaznamenávají následující údaje:

• požadovaná stránka

• referer URL (adresa, ze které byla stránka navštívena)

• datum a čas požadavku na server

• status dotazu na server

• přenesené množství dat

• IP adresa

• uživatelský agent (prohlížeč a operační systém)

Tyto protokolové soubory serveru se ukládají maximálně na 7 dní a poté se vymažou. Ukládání údajů se provádí pouze z bezpečnostních důvodů, aby bylo možné např. objasnit případy zneužití, a údaje nejsou spojovány s údaji z jiných zdrojů. Pokud je nutno údaje uchovat jako důkazy, jsou z vymazání vyňaty do té doby, než bude případ s konečnou platností vyřešen. Stejná nastavení a pravidla platí i pro používané datové servery „daten.verwaltungsportal“, „fotos.verwaltungsportal.de“, „vorschau.verwaltungsportal.de“ a „layout.verwaltungsportal.de“, které patří k záložnímu systému poskytovatele naší webové stránky.

Cookies

Tato webová stránka nepoužívá cookies.  

Nakládání s kontaktními údaji

Pokud kontaktujete Ev.-lut. církevní obec Annaberg-Buchholz prostřednictvím poskytnutých možností kontaktu, Vaše údaje se uloží, aby je bylo možné použít pro zpracování a zodpovězení Vaší žádosti. Bez Vašeho svolení nejsou tyto údaje předávány třetím stranám.

Shromažďování a zpracovávání se týká následujících údajů:
jméno, příjmení, telefon, e-mail, poznámky

Nakládání s osobními údaji

Ev.-lut. církevní obec Annaberg-Buchholz shromažďuje, používá a předává Vaše osobní údaje dále pouze, pokud to umožňuje právní rámec nebo pokud s tím vyjádříte svůj souhlas.

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a které lze sledovat až k Vaší osobě – tedy například Vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Přenos Vašich osobní informací se technicky provádí přes šifrování SSL.

Vaše práva jako uživatele této webové stránky: Informace, oprava a výmaz

Jako uživatel obdržíte na svou žádost zdarma informaci o tom, které osobní údaje o Vás byly uloženy. Pokud Vaše přání není v rozporu se zákonnou povinností k uchovávání údajů (např. minimální lhůta pro ukládání údajů), máte právo na opravu chybných údajů a na blokování nebo výmaz svých osobních údajů.