St. Annenkirche Annaberg-Buchholz
DE
EN_GB
CS

Tiráž

Tiráž

Vydavatel:

Evangelicko-luteránská církevní obec Annaberg-Buchholz
farář Karsten Loderstädt, vedoucí farního úřadu
Kleine Kirchgasse 23 
09456 Annaberg-Buchholz

Telefon   +49 (0) 3733 23190
Fax           +49 (0) 3733 288577
E-mail     kg.annaberg-buchholz@evlks.de

 

Důležité upozornění ohledně e-mailů:

Tento komunikační kanál (e-mail) je k dispozici výhradně pro administrativní záležitosti. Upozorňujeme Vás na to, že prostřednictvím tohoto komunikačního prostředku nelze právoplatně doručovat podněty k soudnímu řízení nebo písemná vyjádření. Pokud by Vaše zpráva obsahovala příslušné písemné vyjádření, je bezpodmínečně nutné, abyste ji zaslali ještě faxem nebo poštou.

Protože z interních administrativních důvodů není momentálně možné reagovat na všechny záležitosti, které přijdou e-mailem, rovněž elektronickou cestou, žádáme uživatele e-mailového přístupu, aby kromě e-mailové adresy uvedli i svou poštovní adresu.

Autorské právo

Práva na obsah této internetové prezentace náleží jak vydavateli, tak provozovateli. Pro další použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích jakéhokoli druhu, a to i v případě výňatků, je nutný písemný souhlas vydavatele a provozovatele.

Všechna práva na design a technologii této internetové prezentace náleží provozovateli. Další použití jakéhokoli druhu, a to i v případě výňatků, je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Porušení bude stíháno podle občanského a trestního práva.

Vydavatel usiluje o to, aby ve všech publikacích dodržoval autorská práva na použitý obrazový, zvukový a textový materiál, používal obrazový, zvukový a textový materiál, který sám vytvořil, nebo využíval obrazový, zvukový a textový materiál bez licence. Pokud by se na příslušných stránkách přesto nacházel neoznačený obrazový, zvukový nebo textový materiál chráněný cizím autorským právem, nebyl vydavatel schopen toto autorské právo zjistit. V případě takového neúmyslného porušení autorského práva odstraní vydavatel po upozornění příslušný objekt ze své publikace nebo jej označí odpovídajícím autorským právem.

Vyloučení odpovědnosti

Vydavatel této webové stránky nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Vydavatel si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání nebo dočasné či trvalé zrušení zveřejnění částí stránek nebo celé prezentace bez zvláštního upozornění. Nároky na záruku vůči vlastníkovi, které se vztahují na škody materiálního nebo nehmotného charakteru a které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, resp. používáním chybných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny.

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl Zemský soud v Hamburku, že poskytnutím odkazu nese případně poskytovatel spoluodpovědnost za obsah stránky, na kterou odkaz vede. Tomu lze podle Zemského soudu zabránit tak, že se poskytovatel výslovně od tohoto obsahu distancuje. Chceme výslovně zdůraznit, že nemáme žádný vliv na podobu ani obsah stránek propojených s naší stránkou pomocí odkazů. Proto se tímto výslovně distancujeme od obsahu veškerých stránek, které jsou s naší stránkou propojeny pomocí odkazů, a nijak si jej neosvojujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na našich stránkách a pro veškerý obsah, na který tyto odkazy vedou.

Za obsah a škody, které vzniknou v důsledku používání nebo nepoužívání informací poskytnutých prostřednictvím odkazů, ručí výhradně poskytovatelé těchto stránek, nikoli ten, kdo pouze prostřednictvím odkazů na příslušnou veřejnou prezentaci odkazuje. Toto omezení platí stejnou měrou i pro záznamy jiných stran ve všech interaktivních prvcích této internetové prezentace. Za obsah cizích stránek odpovídá výhradně dotyčný autor.

Odkazy a informace na této webové stránce jsou poskytnuty pouze za účelem výměny informací a nezakládají žádné obchodní nebo profesní vztahy jakéhokoli druhu. Nelze je chápat jako právní nebo daňové poradenské služby, ale slouží čistě informativním účelům. Předtím, než učiníte obchodní rozhodnutí, kontaktujte svého daňového poradce nebo právníka.

Tvorba a programování:

S-PRINT Digitaler Druck GmbH
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
Německo
www.s-print.de 

Obrazový materiál:

© Matthias Phuong: Panoramatická fotografie města Annaberg-Buchholz 
© Adobe Stock: KnihahousleHornický kostel Panny MarieSvatoanenská nocSvatoanenská noc 1Svatoanenská noc 2
© Rolf Rehm:
Galerie kostela sv. Anny: Pekařský oltář, kostel sv. Anny ulice Gr. Kirchgasse, kostel sv. Anny s Pöhbergem v pozadí, kostel sv. Anny ze směru od ulice Lindenstraße
Galerie věže: zvonová stolice seshora, detail zvonu, nápis na zvonu
© S-PRINT Digitaler Druck GmbH · 09456 Annaberg-Buchholz: ostatní fotografie